Kárigény és felróható költségek

 

kárigényA baleseti kárigény különböző kártípusokból tevődhet össze, ezeket szeretnénk bemutatni. Ha a káresetből származó bizonyítható költségek magasabbak, mint az egyszeri kártérítés összege, akkor, Ön (egy kárrendezési megbízotton keresztül) kárigényt nyújthat be.

 1. OTTHONI ÁPOLÁS/SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

  Ha a beteg nem képes saját maga ellátására vagy a háztartás fenntartására, akkor otthoni ápolásra szorul, ami kártérítésre jogosítja fel. Otthoni ápolója lehet:

  • egy családtag/ barát,
  • egy felvett munkaerő,
  • hivatásos ápoló.
 2. ÖNÁLLÓ CSELEKVŐKÉSZSÉG KORLÁTOZOTTSÁGA/ELVESZTÉSE

  Amennyiben személyi sérülés következtében a károsult már nem képes a lakhelyét és/vagy a kertjét rendben tartani, akkor ezekhez a tevékenységekhez segítséget kell igénybe vennie. A segítő egyaránt lehet egy családtag, ismerős vagy egy szakember. Ide sorolhatóak például a lakás felújítását vagy a kert rendben tartását végző szakemberek felfogadásával járó költségek.

  Ezek mellett azok a költségek is idesorolhatóak, amelyek a károsult fizikai cselekvőképességének korlátozottsága miatt merülnek fel. Például ha a károsult a sérüléséből kifolyólag nem képes autót vezetni, akkor az utazási költségek (bizonyított) hozzáadhatóak a kártérítési igény összegéhez.

 3. SÉRÜLÉS ÉS KERESŐKÉPESSÉG

  Személyi sérülés eredményeképpen a károsult részlegesen vagy teljes egészében elveszítheti kereső- és munkaképességét. A munkaképtelenség mértékének megállapításához a baleset és következményeinek pontos és átfogó ismerete szükséges. Azt is figyelembe kell venni, hogy a kereset milyen mértékben emelkedett vagy csökkent volna, ha a személyi sérülés nem következik be. Az alkalmazotti munkaviszonyban lévők esetén a balesetig történő bérnövekedés mértékéből lehet a további várható bérnövekedés mértékét kiszámítani, míg egyéni vállalkozók esetén a balesetet megelőző év produktivitását és a realizált profitot vesszük figyelembe.

 4. KÁRTÉRÍTÉS, KOMPENZÁCIÓ

  A kártérítés egyfajta anyagi kompenzáció az elszenvedett nem anyagi károkért, mint például maga a fizikai fájdalom, szenvedés, (maradandó) sérülések, de ide tartoznak a maradandó esztétikai hibák mint például a hegek vagy égési sérülések.

 5. UTAZÁSI ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ KÖLTSÉGEK

  Bizonyos esetekben a baleset következményeképpen tömegközlekedést kell igénybe venni. Ide tartozik az Ön otthona és a kezelőorvos, üzemi orvos közötti útvonal megtétele. Ezek a költségek természetesen a felelős felet terhelik. Ez az összeg egyaránt lehet kilométerarányos kompenzáció vagy a taxiköltség elszámolása. Ez a kategória magába foglalja a hozzátartozók kórházi látogatás céljából felmerülő utazási költségeit is.

 6. TELEFON- ÉS POSTAKÖLTSÉGEK

  A baleset után megemelkedhetnek a telefon- és postaköltségek. A kezelőorvosokkal és munkaadóval történő levelezés költsége is a károkozónak róható fel.

 7. KEZELÉSI KÖLTSÉGEK

  Súlyos esetben a baleset elszenvedője kórházi kezelésre szorul, amit az általános biztosítási fajták nem fedeznek teljes mértékben. A fennmaradó összeg is az elszenvedett anyagi kár mértékéhez csatolható.

 8. A FIZIKAI FELÉPÜLÉST ELŐSEGÍTŐ TERÁPIÁK, GYAKORLATOK KÖLTSÉGEI

  A gyógyulási folyamat célja a beteg baleset előtti fizikai állapotának visszanyerése. Ennek érdekében gyakran az orvos terápiás célból valamilyen sportolási lehetőséget, esetenként gyógytornát ajánl a betegnek. Természetesen ennek a költsége is hozzáírható a jóvátételi költségek összegéhez.

 9. LAKÁSÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS

  Amennyiben a személyi sérülés bekövetkeztével a lakás a károsult megváltozott igényeknek megfelelően átalakításra szorul, annak költségei is  a károkozót terhelik.

.